Ewoud Broeksma fotografie

Gdansk, Solidarnosc museum


Gdansk, Solidarnoscmuseum met het geramde hek van de Leninwerf om de staking te breken, 1981.

Gevonden in

On My Way